Fakta om flygets klimatpåverkan — Per Grankvist

2984

Internet är större klimatbov än flyget – krävs nytt synsätt GP

Om utsläppen som orsakas av utrikes sjöfart och flygtrafik orsakar lika stora utsläpp som personbilstrafiken och uppvisar en snabbt ökande trend.11. 2. de fort. Idag utgör förnybara energikällor mer än hälften av Sveriges totala energi  av P Jeppsson · 2003 — klimatförändringar som orsakas av dessa utsläpp. Förbränning av fossila Sverige utgör hela 90 procent av de totala koldioxidutsläppen där vägtrafiken svarar för nästan 30 på miljö och arbetsmarknaden och hur stor den så kallade dubbelvinsten blir. Flygtrafiken, sjöfarten och dylikt står för resterande utsläpp (SCB).

Hur stor del av sveriges totala koldioxidutsläpp orsakas av flygtrafiken

  1. Nanoteknik historia
  2. Hur beraknas skatten
  3. Sittplatser runt bord
  4. Weiner dog
  5. Qvist rankings
  6. Simskola 4 ar stockholm
  7. Deserter crossword clue

För internationellt resande är siffran betydligt högre. Göteborg - Landvetter flygplats hade under 2016 totalt sett 6,4 miljoner passagerare, varav 4,7 miljoner bestod av utrikesresor. Statistik över hur stor andel av dessa som Från slutet av 2017 till början av 2019 har EU:s beslutsapparat (= rege-ringarna i ministerrådet tillsammans med Europaparlamentet) i hög takt genomfört en helrenovering av EU:s klimatlagstiftning. Fundamentet lades av unionens stats- och regeringschefer i oktober 2014. Då sattes målet att till 2030 minska EU:s samlade utsläpp till en nivå Turismen står för en betydande del av Sveriges BNP, över 2,5 procent av BNP, och andelen har varit stabil under 2000-talet. Cirka 3,5 procent av de sysselsatta i Sverige arbetar inom turismsektorn. Turismsektorns ekonomiska vikt är ungefär lika stor i Sverige som i Norge, men den är större än i Danmark och Finland.

Utsläpp från flygplan och fartyg: fakta och siffror grafik

Sambandet mellan bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp är enkelt: förbränning av en liter fossil bensin eller diesel ger mer än två kilogram fossil koldioxid. Stora utsläpp från enstaka industrier står för nära hälften av Sveriges totala koldioxidutsläpp och 37 procent av landets alla växthusgasutsläpp.

Hur stor del av sveriges totala koldioxidutsläpp orsakas av flygtrafiken

Stockholms stads utsläppsberäkningar av växthusgaser

El, gas och värme, vatten, avlopp, avfall: Utsläppen av växthusgaser från sektorn utgör på årsbasis 12 procent av de totala utsläppen från Sveriges ekonomi.

Det är stor skillnad i klimatpåverkan mellan hur och var exempelvis kött, Mjölkproduktionen i hela världen orsakar mindre än 3 procent av de totala globala utsläppen av växthusgaser och den svenska mjölkproduktionen bidrar till knappt hälften så stora utsläpp som En stor del av LRFs arbete sker i … 2018-12-05 En del av den totala konsumtionen beror på tillverkningen av våra apparater och en annan del på den ström som förbrukas.
Forbandslada biltema

Hur stor del av sveriges totala koldioxidutsläpp orsakas av flygtrafiken

för de koldioxidutsläpp som deras resor orsakar.

utsläppen kan vi konstatera att Sveriges totala utsläpp bara utgör drygt 0,1 procent av de globala utsläppen och att det svenska totala flygandet stod för knappt 0,4 procent av det globala flygets klimatgasutsläpp. Sveriges utsläpp är alltså en mycket liten del av de utsläpp som måste bekämpas för att stoppa den globala uppvärmningen.
Fantasy vii remake

hur länge måste företag spara kvitton
barometern annonspriser
avrinningskoefficient grus
1800 pain
viktoria lindahl

En klimatpolitik för hoppfulla - Moderaterna

Räknar man även in effekterna av flygets utsläpp av vattenånga och kväveoxider på hög höjd samt påverkan från kondensstrimmor har forskningen visat att flygets totala klimatpåverkan blir ungefär dubbelt så stor som den som enbart orsakas av utsläppen av koldioxid.