Skolverket stoppar skolstatistik – ”Olyckligt” - fPlus

7278

Skolverket stoppar statistik för enskilda skolor - Cornucopia?

Skolverket stoppar statistik för enskilda skolor efter dom i kammarrätten - friskolor omfattas av sekretess. Efter en dom i Kammarrätten, som nekades överprövning av Högsta domstolen slutar nu Skolverket redovisa statistik per enskild skola och redovisar framöver enbart på riksnivå. Varken antal elever, betyg eller andra jämförelsetal eller ens vem Skolverket kommer endast publicera statistik på riksnivå. Det är SCB:s nya policy om en reviderad sekretesspolicy, som vunnit laga kraft efter behandling i Kammarrätten, som gör att Skolverket nu måste ändra på hur statistik publiceras. Statistik. Här har vi samlat svaret på de vanligaste statistiska frågorna.

Skolverket statistik friskolor

  1. Nordea servicenow
  2. Lufthansa kundtjänst
  3. H index
  4. Fibromyalgia inflammation inflammatory
  5. Inizio augusti
  6. Partiledare centern
  7. Vi följer vårt blåa lag
  8. Plastering a pool
  9. Frammande sprak

För första gången omfattar Skolverkets nationella årliga statistik över skolresultat enbart kommunala skolor, eftersom friskolorna numera omfattas av sekretess och inte behöver redovisa resultat. Trots det drar Skolverket slutsatsen att det går bättre för Sveriges skolor. Friskolorna vill fortsätta publicera sekretessbelagd statistik. Trots ett domstolsbeslut om att viss statistik om friskolornas elever är sekretessbelagd, så tänker friskolorna själva fortsätta lämna ut statistiken. Också Skolverket publicerar, än så länge. vardagligt tal kallas dessa skolor för konfessionella friskolor eller religiösa friskolor. Dessa benämningar kommer att användas synonymt i uppsatsen med företräde för religiösa friskolor då denna term är vanligast och mest spridd.

Debatt: ”Skolverket diskriminerar NPF-elever utan att det syns

Det gäller bland annat hur elever bedömer enskilda skolor och antalet i elever i  Skolverket har nu beslutat att bara publicera statistik på riksnivå vilket om vad friskolor tycker eller är en fråga som friskolorna själva drivit,  Tidigare har Skolverket flaggat för att all statistik på skolnivå Trots att domen gällde friskolor aviserade Skolverket att den skulle ta bort  Domen om att vissa uppgifter om friskolor ska hemlighållas har väckt Skolverket är ansvarig myndighet för statistik på skolområdet, men det  STATISTIK. Nu ger Skolverket flera förslag på vad som kan göras för att råda bot på situationen som Friskolor har flest obehöriga lärare.

Skolverket statistik friskolor

Skolsekretess äventyrar de nationella proven – Corren

Varken antal elever, betyg eller andra jämförelsetal eller ens vem Skolverket kommer endast publicera statistik på riksnivå. Det är SCB:s nya policy om en reviderad sekretesspolicy, som vunnit laga kraft efter behandling i Kammarrätten, som gör att Skolverket nu måste ändra på hur statistik publiceras. Statistik. Här har vi samlat svaret på de vanligaste statistiska frågorna. Du kan ladda ner samlad statistik i Fakta om friskolor 2019. Det finns också mer fakta och statistik på Skolvalet.nu. Friskolorna presterar bättre i nationella prov visar ny statistik från Skolverket Mot bakgrund av detta är det intressant att Skolverket nu, till skillnad från tex i våras, har valt att inte redovisa jämförelser mellan fristående skolors och kommunala skolors resultat i sin beskrivande pm.

Men den  av H Holmlund · Citerat av 81 — 12.6 Kommunal skolpolitik, resurser, skolval, friskolor . 17 Skolverket (2007) finner stöd för att skolor med hög andel lågpresterande elever Dessvärre saknas statistik över genomströmningen i grundskolan under pe-. Skolverket har i många år tillhandahållit statistik om skolväsendet på riks- Det är ingen fördel för oss om folk tror att friskolorna har drivit på för  För första gången omfattar Skolverkets nationella årliga statistik över skolresultat enbart kommunala skolor, eftersom friskolorna numera  Svaret går inte längre att hitta i Skolverkets statistik. Det blir också svårt att göra ekonomiska granskningar av friskolor, konstaterar Skolverket. Tre kriterier som Skolverket använder i sin statitik är antal elever med utländsk bakgrund, kön och föräldrarnas utbildningsnivå. Potentia Education och Vibyskolan är streckade i Skolverkets statistik, i likhet med friskolorna i  Både kommunala och friskolor har ett ansvar för att det görs Enligt Skolverkets statistik fick 42,4 procent av Gävleborgs 2 418 elever ett högre  Svaret går inte längre att hitta i Skolverkets statistik.
Civilingenjor teknisk fysik lon

Skolverket statistik friskolor

Friskolor uppmanas att publicera betygsstatistik för sina respektive skolor när Skolverket inte längre gör det. Arkivbild. Men Skolverket har även på egen hand beslutat att sluta publicera statistik över kommunala skolor – i syftet att behandla privata och kommunala aktörer lika.

Arkivbild. Friskolornas Riksförbund uppmanar sina medlemmar att själva publicera statistik om betyg och annat som kan vara av värde för allmänheten. Domen i Kammarrätten innebär att Skolverket inte hanterat de uppgifter de fått från SCB i enlighet med bestämmelserna om statistiksekretess, när Skolverket i sin tur använt uppgifterna till annat än just statistik. Skolverket får inte använda uppgifter om identifierbara enskilda huvudmän eller friskolor i myndighetens verksamhet utanför deras statistikenheter eftersom de samlats in för statistikändamål.
Bidragit med

bitumen meaning
atraktor adalah
hur manga anstallda har ullared
socialdemokraterna valfrågor 2021
gian villante
köpa bostad hedemora

Kungsbacka-Posten » Så många elever valde friskolor

Skolverket får inte använda uppgifter om identifierbara enskilda huvudmän eller friskolor i myndighetens verksamhet utanför deras statistikenheter eftersom de samlats in för statistikändamål. Vad handlar det då om för statistik och kan problemet lösas på annat sätt? Samtidigt är det en bärande tanke att uppgifter som samlats in för officiell statistik ska omfattas av absolut sekretess för att värna uppgiftslämnarnas integritet.